Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Στην Αίθουσα ΑΡΕΤΗΣ διεξάγονται συναντήσεις χάθα - γιόγκα σύμφωνα με το ακόλουθο εβδομαδιαίο πρόγραμμα:

 Ghyta Yoga School Programme48

Κατασκευή Ιστοσελίδων Κατασκευή Ιστοσελίδων