Εκπαίδευση Δασκάλων

Στην αίθουσα Αρετής πραγματοποιούνται σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Α. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Επιμορφωτών - Επίπεδο 1  (200 ώρες)

Συμμορφωμένο με τις προδιαγραφές της διεθνούς οργάνωσης πιστοποίησης Yoga Alliance, το πρόγραμμα κατοχυρώνει τους τελειόφοιτους ως διεθνώς αναγνωρισμένους Επιμορφωτες Χάθα Γιόγκα, ως πιστοποιημένα μέλη της Yoga Alliance  στο επίπεδο RYΤ-200.

Θεματικές ενότητες

• Τεχνικές εκτέλεσης & διδασκαλίας των άσανας
• Τεχνικές εκτέλεσης & διδασκαλίας πραναγυάμα
• Τεχνικές χαλάρωσης, συγκέντρωσης, διαλογισμού
• Ανατομία
• Τεχνικές καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης & πρώτες βοήθειες
• Εκπαιδευτική ψυχολογία & κώδικας δεοντολογίας
• Παραδοσιακά κείμενα, ιστορία & φιλοσοφία της γιόγκα
• Θέματα επιλογής

 

Β. Πρόγραμμα  Εκπαίδευσης  Δασκάλων - Επίπεδο 2 (500 ώρες)

Συμμορφωμένο  με  τις προδιαγραφές  της  διεθνούς  διοργάνωσης  πιστοποίησης  Yoga Alliance, το πρόγραμμα  κατοχυρώνει  τους τελειόφοιτους  ως διεθνώς αναγνωρισμένους  Δασκάλους  Χάθα-γιόγκα, ως πιστοποιημένα μέλη  της  Yoga Alliance στο επίπεδο RYT 500.

Θεματικές  ενότητες

Προχωρημένες πρακτικές  άσανα-Αναπνευστικές πρακτικές  πραναγυάμα-Εκφώνηση μάντρας-Κάθιστός Διαλογισμός-Ανατομία Φυσιολογία Κινησιολογία Παθολογία-Παραδοσιακά Φιλοσοφικά  Κείμενα-Σανσκριτική  Γλώσσα

Κατασκευή Ιστοσελίδων Κατασκευή Ιστοσελίδων